top of page
Søg
  • groenlandsjmf

Konkurrence

Konkurrence

Konkurrenceregler vedr. Julemærket 2015.

Bestyrelsen for Den grønlandske Julemærkefond udskriver hermed en konkurrence til udgivelsen af julemærket 2015.

Konkurrencens formål er at få udfærdiget et julemærke, der ved sin udformning og farvesammensætning fortæller om en grønlandsk jul.

Besvarelsen af opgaven skal billedlig gøres og vises i form af originalarbejde, der ikke tidligere har været offentliggjort i form af enkelte eller flere tegninger eller malerier.

Præmien: 30.000 kr.

Vinderen får en særskilt aftale med Julemærkefonden.

Forslaget/-ne skal indleveres senest 15.april 2015 til:

Juullip Nipitittagaa

Grønlands Julemærkefond

Quassunnguaq nr.27

Postboks 97

3900 Nuuk

Tlf./fax: 32 24 34

Almindelige betingelser:

Besvarelsens karakter og omfang:

Besvarelser må ikke tidligere have været offentliggjort. Malerier/tegninger m.v. må være A4 eller A3. Forslagene skal kunne transporteres eller fremsendes ad en normal postforsendelse. Såfremt der indleveres materiale, som kræver særligt teknisk udstyr for at kunne fremvises må dette udstyr stilles til rådighed af indsenderen. Afleveringstidspunkt: Forslag skal indleveres/sendes i færdig udførelse senest den xx 2014. Eventuel forventet postforsendelse f.eks. fra kysten meddeles telefonisk, pr. fax eller sendes pr. e-mail også senest den 15.april 2015. Der skal fra bestyrelsens side udstedes en skriftlig bekræftelse på alle modtagne forslag. Returnerings tidspunkt: Alle ikke præmierede indleverede og skriftligt bekræftede forslag vil blive returneret til afsenderen snarest efter bedømmelsens afslutning. Forsikring: Bestyrelsen påtager sig intet ansvar for indsendte forslag, bortset fra under bedømmelsesperioden. Indsenderen må selv tegne en evt. forsikring for materialet. Mærkning af forslag: Indsendte forslag eller samtlige forslagsdele skal ved afleveringen/indsendelsen være mærket med et 6-cifret, vilkårligt valgt kendingstegn (ikke 6 ens tal). En lukket, uigennemsigtig kuvert med kendingstallet skrevet udenpå, skal indeholde oplysninger om indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer. Ønsker en indsender i tilfælde af, at forslaget ikke præmieres at bevare sin anonymitet, eller at afhente forslaget, skal dette anføres uden på kuverten samt med en kontaktadresse og evt. telefonnummer. Deltagerne må ikke afsløre deres identitet, inden konkurrencens resultat er offentliggjort hverken for familie, venner eller i offentligheden. Bedømmelse: Bedømmelsen foretages af bestyrelsen af Den grønlandske Julemærkefond. Bestyrelsen som altid afholder deres møde om onsdage afgiver sin bedømmelse ved mødet straks efter 15.april 2015. Bestyrelsen træffer afgørelse om uddeling og fordeling af præmier. Bestyrelsen er dog bundet af en enstemmig afgørelse til 1. præmie. I alle henseender har bestyrelsen den endelige afgørelse, bl.a. størrelse og antal af præmier og hvilket projekt der skal iværksættes til julemærket 2015 eller evt. forkastelse af alle indkomne forslag. Et eventuelt ændringsforslag fra bestyrelsens side skal kunne accepteres fra kunstneren begrundet i tryktekniske eller farve mæssige årsager. De præmierede forslag skal kunne anvendes frit fra bestyrelsens side. Offentliggørelse: Udfaldet af bedømmelsen offentliggøres af bestyrelsen, der træffer bestemmelse om i hvilket omfang, hvor og på hvilken måde julemærket skal offentliggøres. Økonomi: Til realisering af julemærket 2015 i færdig form igangsætter og gennemfører bestyrelsen selv viderearbejdet og står selv som økonomisk ansvarlig for gennemførelsen af projektet. Afslutningsvis skal det anføres, at begrundet i specielle tryktekniske årsager kan bestyrelsen indhente konsulentbistand udenfor bestyrelsens kreds. Tidspunktet herfor og i hvilket omfang afgøres alene af bestyrelsen. Evt. forespørgsler til konkurrencen: Forespørgsler vedrørende oplysninger kan rettes til Grønlandske Julemærkefond. Nuuk, den 10. marts 2015

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page