top of page
MXSE3180.jpeg

Konkurrence

Konkurrenceregler vedr. Julemærket.

Konkurrencens formål er at få udfærdiget et julemærke, der ved sin udformning og farvesammensætning fortæller om en grønlandsk jul.

Besvarelsen af opgaven skal billedlig gøres og vises i form af originalarbejde, der ikke tidligere har været offentliggjort i form af enkelte eller flere tegninger eller malerier.

Præmien: 30.000 kr.

Vinderen får en særskilt aftale med Julemærkefondens bestyrelse.

Afleveringstidspunkt:
Forslag skal være modtaget i Aningaasaateqarfik Juullip Nipitittagaa senest den 8. februar hvert år. Eventuel forventet postforsendelse f.eks. fra kysten meddeles telefonisk, pr. fax eller sendes pr. e-mail også senest d. 8. februar hvert år.


Der skal fra bestyrelsens side udstedes en skriftlig bekræftelse på alle modtagne forslag.

Forslaget skal sendes til:

Juullip Nipitittagaata Aningaasaateqarfik
Quassunnguaq nr. 27A
Postboks 97
3900 Nuuk
Tlf./fax: 32 24 34
Mobil: +299 53 07 85
E-mail: juullip2512@gmail.com

Almindelige betingelser:

Forslagets karakter og omfang:

Forslaget må ikke tidligere have været offentliggjort.

Malerier/tegninger m.v. må være A4 eller A3. Forslagene skal kunne transporteres eller fremsendes ad en normal postforsendelse.

Såfremt der indleveres materiale, som kræver særligt teknisk udstyr for at kunne fremvises må dette udstyr stilles til rådighed af indsenderen.

Returnerings tidspunkt:
Alle ikke præmierede indleverede og skriftligt bekræftede forslag vil blive returneret til afsenderen snarest efter bedømmelsens afslutning.

Forsikring:
Bestyrelsen påtager sig intet ansvar for indsendte forslag, bortset fra under bedømmelsesperioden. Indsenderen må selv tegne en evt. forsikring for materialet.

Mærkning af forslag:
Indsendte forslag eller samtlige forslagsdele skal ved afleveringen/indsendelsen være mærket med et 6-cifret, vilkårligt valgt kendingstegn (ikke 6 ens tal).

En lukket, uigennemsigtig kuvert med kendingstallet skrevet udenpå, skal indeholde oplysninger om indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer.

Ønsker en indsender i tilfælde af, at forslaget ikke præmieres at bevare sin anonymitet, eller at afhente forslaget, skal dette anføres uden på kuverten samt med en kontaktadresse og evt. telefonnummer.

Deltagerne må ikke afsløre deres identitet, inden konkurrencens resultat er offentliggjort hverken for familie, venner eller i offentligheden.

Bedømmelse:
Bedømmelsen foretages af bestyrelsen af Den grønlandske Julemærkefond. Bestyrelsen afholder deres møde straks efter den 8. februar hvert år, hvor de afgiver deres bedømmelse af de indsendte forslag. Bestyrelsen har i alle henseender den endelige afgørelse, bl.a. størrelse og antal af præmier og hvilket projekt der skal iværksættes til julemærket eller evt. forkastelse af alle indkomne forslag.

Et eventuelt ændringsforslag fra bestyrelsens side skal kunne accepteres fra kunstneren begrundet i tryktekniske eller farvemæssige årsager. De præmierede forslag skal kunne anvendes frit fra bestyrelsens side.

Offentliggørelse:
Udfaldet af bedømmelsen offentliggøres af bestyrelsen, der træffer bestemmelse om i hvilket omfang, hvor og på hvilken måde julemærket skal offentliggøres.

Økonomi:
Til realisering af julemærket hvert år i færdig form igangsætter og gennemfører bestyrelsen selv viderearbejdet og står selv som økonomisk ansvarlig for gennemførelsen af projektet.

Afslutningsvis skal det anføres, at begrundet i specielle tryktekniske årsager kan bestyrelsen indhente konsulentbistand udenfor bestyrelsens kreds.

Tidspunktet herfor og i hvilket omfang afgøres alene af bestyrelsen.

Evt. forespørgsler til konkurrencen:
Forespørgsler vedrørende oplysninger kan rettes til Grønlands Julemærkefond.

bottom of page